Vidiečanova Habovka

Naspäť na všetky galérie

Pozrite si ocenených z nášho súboru z celoštátnej súťaže detských folkloristov v Habovke a ich diplomy - Detská ľudová hudba Martinky Bobáňovej a Adam Kubala.

Vidiečanova Habovka  Vidiečanova Habovka  Vidiečanova Habovka  Vidiečanova Habovka